Tập Huấn Hoạt Động Truy Vết Người Tiếp Xúc Trong Phòng, Chống Dịch Covid-19

Ngày 07/01/2021, tại hội trường đơn vị,Trung tâm Y tế Long Phú tổ chức lớp tập huấn hoạt động truy vết người tiếp xúc trong phòng, chống dịch covid-19 cho 40 viên chức tham gia công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện và 11 Trạm Y tế xã, thị trấn

Xem thêm >>