Tập Huấn Hoạt Động Truy Vết Người Tiếp Xúc Trong Phòng, Chống Dịch Covid-19

Ngày tạo: 07/01/2021 16:37:29 | Lượt xem: 375

Ngày 07/01/2021, tại hội trường đơn vị,Trung tâm Y tế Long Phú tổ chức lớp tập huấn hoạt động truy vết người tiếp xúc trong phòng, chống dịch covid-19 cho 40 viên chức tham gia công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Y tế huyện và 11 Trạm Y tế xã, thị trấn.

Lớp tập huấn có các nội dung sau: hướng dẫn tổ chức và vận hành đơn vị điều phối hoạt động truy vết người tiếp xúc, ở các tuyến; hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc.

Buổi tập huấn đã trang bị kiến thức và nâng cao năng lực giám sát, điều tra xử lý dịch bệnh cho các viên chức, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Người viết tin: Ngọc Hân