TẬP HUẤN TRIỂN KHAI KIẾN THỨC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Ngày tạo: 22/10/2019 16:23:40 | Lượt xem: 311

Nhằm nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn lao động cho nhân viên làm việc tại Trung tâm Y tế huyện, tăng cường công tác khám phát hiện, quản lý điều trị bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích cho công nhân lao động. Ngày 10/10/2019 tại Hội trường đơn vị, Trung tâm Y tế Long Phú tổ chức triển khai tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh lao động. Tham dự Hội nghị có BSCKII. Lương Hồng Đức – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Long Phú (Báo cáo viên), cùng 80 thành viên là Trưởng, Phó các Khoa, Phòng, Điều dưỡng Trưởng các Khoa và tất cả nhân viên tại Trung tâm y tế huyện. 


Nội dung triển khai gồm: Luật An toàn vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động; Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động; Bệnh nghề nghiệp.