Kiểm tra đánh giá Bộ tiêu chí "Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19" tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú

Ngày tạo: 16/12/2020 14:33:52 | Lượt xem: 345

Chiều ngày 15/12/2020, đoàn kiểm tra của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng tổ chức kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí "Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" theo quy định của Bộ Y tế tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú.
Bộ tiêu chí "Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" của Bộ Y tế gồm 37 tiêu chí, chia làm 8 chương. Tổng số điểm của 37 tiêu chí là 150 điểm.
Mục tiêu của Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn nhằm cung cấp công cụ và đánh giá thực trạng công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của bệnh viện; định hướng cho bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để hoạt động khám chữa bệnh an toàn, phòng chống lây nhiễm cho người bệnh, nhân viên y tế; bảo vệ người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế phòng ngừa lây nhiễm dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp từ cộng đồng và lây nhiễm chéo trong bệnh viện; bảo đảm duy trì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trong và sau khi tiếp nhận người nghi nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp hoặc dương tính với SARS-CoV-2.
Bộ tiêu chí phân ra 3 loại bệnh viện gồm: Bệnh viện an toàn có tổng điểm đạt trên 75% điểm tối đa và không có tiêu chí nào ở mức 0 điểm. Bệnh viện an toàn ở mức thấp có tổng điểm đạt từ trên 50% đến dưới 75% điểm tối đa và không có tiêu chí nào ở mức 0 điểm. Bệnh viện không an toàn có tổng điểm đạt dưới 50% hoặc bất kỳ tiêu chí nào 0 điểm.
Bệnh viện tự đánh giá và nhập điểm trên phần mềm trực tuyến theo đường dẫn: http//covid19.chatluongbenhvien.vn.


Tại buổi kiểm tra, đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá tập trung vào các nội dung như: Việc thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; công tác đào tạo và tập huấn; vấn đề quản lý an toàn người bệnh, người nhà người bệnh và an toàn nhân viên y tế; việc sàng lọc và phân luồng trong công tác khám, chữa bênh tại trung tâm, các phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh xảy ra…
Qua báo cáo và kiểm tra thực tế tại Trung tâm Y tế huyện Long Phú, đoàn kiểm tra đánh giá: Trung tâm đã thực hiện tốt các nội dung theo Bộ tiêu chí, đạt các tiêu chí áp dụng đánh giá là 115 điểm. Trong đó, số điểm không áp dụng là 7 điểm; số điểm đạt là 115/143 điểm; tỷ lệ đạt 80,4%, đạt tiêu chuẩn bệnh viện an toàn theo quy định của Bộ Y tế.

Tin bài: Đinh Công Tâm