Khoa Xét Nghiệm & Chẩn đoán hình ảnh

Ngày tạo: 11/12/2019 14:56:50 | Lượt xem: 776

Điện thoại:
Email:
 
1.Cơ cấu tổ chức:
......................
2. Chức năng nhiệm vụ:

Khoa Xét Nghiệm & Chẩn đoán hình ảnh có nhiệm vụ phục vụ cho việc chẩn đoán và chữa trị bệnh mang tính chính xác cao như xét nghiệm máu, nước tiểu, phân tích công thức máu hay chụp X-quang chuẩn đoán hình ảnh.