Trung tâm Y tế huyện Long Phú hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam

Ngày tạo: 04/03/2021 10:16:39 | Lượt xem: 389

Trung tâm Y tế huyện Long Phú hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam nhằm tôn vinh các nét đẹp, giá trị của áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam.

Ảnh: Công Tâm