Khoa Nội - Nhiễm.

Ngày tạo: 27/11/2018 14:20:27 | Lượt xem: 1202

Điện thoại:
Email:
 
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
.....................................
II. QUY ĐỊNH CHUNG:
1. Khoa Nội - Nhiễm là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh.
2. Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.
3. Khoa Nội - Nhiễm là khoa trọng điểm, có liên quan đến nhiều chuyên khoa trong Trung tâm; khoa phải được bố trí ở trung tâm Trung tâm, thuận tiện cho công tác hồi sức cấp cứu người bệnh, làm các xét nghiệm cận lâm sàng.
4. Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới.
 
III. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:
1. Buồng khám chuyên khoa nội tại khoa khám bệnh:
a. Giám đốc trung tâm có trách nhiệm:
- Tổ chức buồng khám chuyên khoa nội theo phân hạng Trung tâm.
+ Buồng khám nội chung.
+ Buồng khám chuyên khoa nội sâu.
+ Buồng khám cấp cứu có giường lưu.
- Bố trí bác sĩ có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn kỹ thuật phục vụ tại buồng khám chuyên khoa nội.
 
b. Trưởng khoa có trách nhiệm:
- Thực hiện nhiệm vụ trưởng khoa lâm sàng.
- Tạo điều kiện trang bị, bảo đảm cho công tác của buồng khám chuyên khoa.
 
c. Bác sĩ khám bệnh có trách nhiệm:
- Khai thác kỹ tiền sử của người bệnh, kết hợp với các phương pháp xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn đoán, xác định bệnh, làm hồ sơ bệnh án ban đầu theo quy chế chẩn đoán, làm hồ sơ bệnh án và kê đơn điều trị.
- Khi phát hiện người bệnh có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm phải chuyển sang phòng khám chuyên khoa truyền nhiễm; khi có dấu hiệu bệnh của chuyên khoa khác là chính phải chuyển sang buồng khám chuyên khoa thích hợp.
- Gặp những bệnh khó chẩn đoán phải tổ chức hội chẩn.
- Sau khi thăm khám, tùy tình trạng người bệnh để giải quyết.
+ Bệnh nhẹ: Kê đơn về nhà điều trị, hoặc thực hiện điều trị ngoại trú.
+ Bệnh nặng: cho vào viện.
+ Bệnh còn nghi ngờ chưa xác định bệnh, cho nằm lưu theo dõi, nhưng không được để lưu quá 24 giờ.
 
d. Y tá (điều dưỡng) có trách nhiệm:
- Tiếp đón người bệnh theo quy chế công tác khoa khám bệnh.