TRUNG TÂM Y TẾ LONG PHÚ TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Ngày tạo: 03/09/2019 22:42:05 | Lượt xem: 403

Nhằm triển khai các nội dung trong lĩnh vực hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng kiến trong năm 2019, Trung tâm y tế huyện Long Phú tổ chức sinh hoạt chuyên đề khoa học công nghệ năm vào chiều ngày 20/8/2019


Thành phần tham dự gồm lãnh đạo Trung tâm y tế; Trưởng các khoa, phòng, trạm y tế; Tổ trưởng Tổ công đoàn và các tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả có đăng ký sáng kiến năm 2019.
Mục tiêu của buổi sinh hoạt là nhằm giúp cho các khoa, phòng, trạm y tế thực hiện tốt các quy định của pháp luật về khoa học công nghệ, thúc đẩy sáng tạo, sáng kiến trong hoạt động; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cung cấp các dịch vụ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
Tại buổi sinh hoạt, BSCKII. Lương Hồng Đức, Phó Giám đốc phụ trách công tác khoa học công nghệ đã Triển khai Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Sáng kiến; triển khai Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012; triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi ngân sách Nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến và trình bày Dự thảo Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Được biết trong năm 2019, Trung tâm y tế Long Phú đăng ký 01 đề tài nghiên cứu khoa học, hơn 40 sáng kiến với hơn100 lượt người tham gia đã được Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng phê duyệt thực hiện./.