TẬP HUẤN KIẾN THỨC VÀ KHÁM SỨC KHỎE CHO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

Ngày tạo: 12/12/2019 22:03:23 | Lượt xem: 299

 Nhằm nâng cao kiến thức về vệ sinh an toàn lao động cho công nhân trên địa bàn huyện. Ngày 15/11/2019 tại Hội trường đơn vị, Trung tâm Y tế Long Phú tổ chức triển khai tập huấn kiến thức cho 49 công nhân tại các cơ sở chế biến, nhà máy xay xát và cơ sở hàn tiện trên địa bàn.

Nội dung triển khai gồm: Luật số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội về an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định số 88/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn, quản lý vệ sinh lao động sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp; Đại cương về bệnh nghề nghiệp, những tác hại của bệnh nghề nghiệp, sơ cấp cứu tai nạn thương tích trong lao động. Sau buổi tập huấn Trung tâm Y tế tiến hành khám sức khỏe cho 49 công nhân nhằm tăng cường công tác khám phát hiện, quản lý điều trị bệnh nghề nghiệp và tai nạn thương tích cho công nhân lao động.