Đảng ủy Y tế tổ chức buổi xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày tạo: 07/02/2020 20:17:25 | Lượt xem: 394

       Sáng ngày 31-1, Đảng ủy Y tế tổ chức buổi xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2020) do Tỉnh uỷ Sóc Trăng tổ chức


           Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Phan Văn Sáu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Văn Mẫn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Chuyện - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các địa phương trong tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các vị chức sắc các tôn giáo; cùng đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh cùng tham dự tại các điểm cầu từ tỉnh đến cấp xã.


          Phát biểu ôn truyền thống tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn khẳng định, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam; là kết quả của sự chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Và chỉ sau 15 năm ra đời, Đảng ta đã lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ cuộc sống của chính mình. Đây là một trong những thắng lợi quan trọng bậc nhất trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta; là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến; là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình của thế kỷ 20. Đó cũng là chiến công vĩ đại, là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định.

           Đồng chí Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh, ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc đã quay lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập, giành thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954 và đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

            Bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, qua gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991 và 34 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu; vượt qua khủng hoảng kinh tế, trở thành nước đang phát triển, đang tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Những thắng lợi vĩ đại trong 90 năm qua là minh chứng sinh động nhất về sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.


           Hòa cùng với dòng chảy cách mạng của cả nước, dưới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sóc Trăng không ngại gian khổ, hy sinh, một lòng, một dạ trung kiên với Đảng, kiên cường đấu tranh giành độc lập, tự do cho quê hương, đất nước. Ngay từ năm 1930, các chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập, như: Chi bộ Mỹ Quới - huyện Thạnh Trị (nay thuộc TX. Ngã Năm), Chi bộ Cù Lao Dung, Chi bộ Trường Khánh - huyện Long Phú, Chi bộ Lạc Hòa - huyện Vĩnh Châu, Chi bộ An Lạc Thôn - huyện Kế Sách... là những tổ chức cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh nhà. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, nhân dân Sóc Trăng luôn kề vai, sát cánh cùng nhân dân cả nước lập nên nhiều kỳ tích vẻ vang, từ thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, góp phần hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, cùng cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực hiện sự nghiệp đổi mới đất nước.

           Đặc biệt, từ sau ngày tái lập tỉnh vào năm 1992 đến nay, tỉnh Sóc Trăng thực sự vươn lên mạnh mẽ với những thành tựu đạt được rõ nét trên các mặt và rất đáng phấn khởi, tự hào. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng đã phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp, đưa nền kinh tế của tỉnh duy trì đà tăng trưởng khá qua từng năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng khu vực I, tăng tỷ trọng khu vực II và III. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 7,3%, cao nhất trong nhiều năm vừa qua; GRDP bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm, vượt 9% chỉ tiêu nghị quyết và tăng gấp 35 lần so với năm 1992.

          Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng liên kết, nâng cao giá trị, hướng đến xuất khẩu. Đặc biệt, gạo ST25 đạt giải thưởng gạo ngon nhất thế giới, tạo thêm động lực mới, tiềm năng và cơ hội mới cho sản xuất, xuất khẩu lúa, gạo của tỉnh. Thu hút đầu tư có sự khởi sắc; nhiều công trình, dự án trọng điểm đã được đầu tư, triển khai, đi vào hoạt động, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách hằng năm đều có mức tăng trưởng khá. Chất lượng các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế tiếp tục được nâng lên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động đạt kết quả phấn khởi; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện đồng bộ, đúng đối tượng.

           Năm 2019, tỉnh Sóc Trăng công bố đã hoàn thành việc sửa chữa và xây mới nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực; khi mới tái lập tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh chiếm khoảng 36%, hộ thiếu đói là 28%, đến năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 4,9%. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội cơ bản bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có chuyển biến rõ nét, đi vào chiều sâu, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả.

           Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy nêu cao truyền thống cách mạng; đoàn kết nhất trí, ý thức tự lực, tự cường; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ra sức thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững hơn, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.