TRUNG TÂM Y TẾ LONG PHÚ

Trung tâm mong muốn nhận được góp ý chân thành từ thân nhân, bệnh nhân. Hãy đóng góp ý kiến để Trung tâm phục vụ tốt hơn.

Trung tâm cam kết bảo mật thông tin cá nhân của người góp ý. Trung tâm chân thành cảm ơn sự đóng góp ý kiến quý báu của quý bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân để Trung tâm ngày càng cải thiện chất lượng khám chữa bệnh hơn.